Alimentation: les incontournables pour vos cheveux

bonne-alimentation-pour-vos-cheveux
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on pinterest

Bien manger: le premier geste beauté pour vos cheveux

Vos cheveux font la grise mine? Ils sont ternes, fragiles, manquent d’éclat et de volume?
Premier réflexe: les soigner avec des shampoings et des soins adaptés. Mais avez-vous déjà pensé à les nourrir convenablement… de l’intérieur?

Mesdames, il serait peut-être temps de regarder ce qu’il se passe dans votre assiette!

Quelle que soit la nature de vos cheveux,  les aliments que vous ingérez ont une influence sur votre structure capillaire! Des repas déséquilibrés ou des carences alimentaires peuvent altérer la brillance et la bonne santé de vos cheveux.

Vous l’aurez compris: avoir une belle chevelure, ça se travaille aussi devant les fourneaux!
Sachez compter sur vos alliés: les protéines, le fer, le zinc, les vitamines du groupe B et les acides gras essentiels.

Mangeons bien, mangeons malin !

CorpsNL :

 Gezond eten: de eerste schoonheidsbehandeling voor uw haar

Jouw haren hangen er futloos bij? Ze zijn dof, broos en hebben een chronisch gebrek aan glans? De eerste reflex blijft het  behandelen met aangepaste shampoo en verzorgingsproducten. Maar heb je er ooit aan gedacht om jouw haren goed te voeden … van binnenuit?

Dames, het wordt hoog tijd om eens te kijken naar wat er gebeurt in jullie bord!

Ongeacht de aard van jouw haar,  het voedsel dat je eet heeft een impact op de haarstructuur! Onevenwichtige maaltijden of voedingstekorten kunnen invloed hebben op de glans en de gezondheid van jouw haar.

U zult begrijpen: mooi haar begint alvast vanuit de keuken! Vertrouw op jouw bondgenoten: eiwitten, ijzer, zink, vitaminen B en essentiële vetzuren.

Eet goed, eet slim

 

voeding, alimentation, haaruitval, chute de cheveux