Zichtbare resultaten

Uit de resultaten bleek dat de haarkwaliteit aanzienlijk was toegenomen bij de groep die keratine nam. Dat was niet het geval voor de groep die een placebo gebruikte.

Opzet van de studie

In een klinische studie onderzocht het Europese expertisebureau Farcoderm het effect van 500 mg biologisch beschikbare keratine op het haar.

Aan de studie namen 50 vrouwen deel die kampten met haarverlies.

De studie werd dubbelblind uitgevoerd om een absolute objectiviteit te garanderen. Noch de deelneemsters aan de studie, noch de artsen die de studie uitvoerden wisten of de ingenomen producten keratine bevatten (de actieve stof) of een placebo.

De studie duurde 90 dagen. De deelneemsters namen 2 capsules per dag, goed voor een dagelijkse hoeveelheid biologisch beschikbare keratine van 500 mg.


*Beer C. et al. 2014